Okul Dergilerinin Mevzuattaki Yeri ve Önemli Hususlar

Okul dergisinin amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Öğrencilere yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri için fırsat sağlamak.
 • Öğrencilere edebi zevk ve çalışma alışkanlıklarını geliştirmek.
 • Yapılmaya değer faaliyetler için teşvik sağlamak.

Okul Dergisi Organizasyonu

Malzemelerin seçimi Editörler Kurulu tarafından çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Seçim yaparken Editörlük kurulu gereken özeni göstermeli ve sadece uygun makaleler seçmelidir. Yayın kurulu, okul dergisinde yayınlanmak üzere seçilen yazıların dili, stili vb. hakkında gerekli düzeltmeleri yapmalıdır.

 • Dergi ilgi çekici bir şekilde basılmalıdır.
 • Derginin her öğrenciye sadece nominal ücret karşılığında verilmesi için her türlü çaba gösterilmektedir.
 • Derginin bir kopyası civardaki diğer okullara gönderilmelidir.
 • Okul dergisinin bir kopyası ayrıca okul faaliyetlerine ve refahına ilgi duyan çeşitli önde gelen kişilere gönderilmelidir.
 • Daha önceki dergilerin sayısının basılı kopyaları okul kütüphanesinde saklanmalıdır.
 • Derginin yayınlanması için yetkili bir yayın kurulu seçmek için her türlü çaba gösterilmektedir.
 • Dergi tescili ile birlikte tescil ettiren vb. tüm formaliteler zaman içerisinde tamamlanır.
 • Makalelerden bazıları okul dergisinde yayınlanmak üzere duvar panolarında sergilenmelidir.
 • Öğrencilerin okul dergisi yayınlarına azami katılımları için öğretmen tarafından mümkün olan her türlü çaba gösterilmektedir.

Ziyaretler ve Geziler

Öğrencilerinin yararı için öğretmen okul dergisi adına kurumlara ya da kişilere ziyaretlerini düzenleyebilir.

Gezi ve seyahatler konuyla ilgili pratik bilgiler sağlar. Öğrenciler seyahat ve gezi için dışarı çıkarıldığında, doğrudan bir şeyler öğrenme fırsatı bulurlar. Bu şekilde edinilen bilgi istikrarlı ve kullanışlıdır. Bunlar dışında okul dergisi çıkartırken yönetmeliğe göre dikkate alınması gereken hususlar bulunur.

Okul Dergisi Çıkartmak Serbest mi?

Birçok kişi okul dergisi çıkarmanın yasak olduğu ya da olabileceği gibi düşünceye kapılmaktadır. Ancak yönetmeliklere göre her okul ve her öğrenci okul dergisi çıkarmakta özgürdür. Hatta okullar hem öğrencilerinin sosyal becerilerinin ve edebi yönlerinin gelişmesi hem de kurumlarının adının duyulması için okul dergisi çıkarılmasını teşvik etmektedir.

Okul Dergisinin Çıkarılmasından Kim Sorumludur?

Okul dergisinin çıkarılması ve gerekli kontrollerin yapılması için bir düzenleme kurulu bulunur. Bu kurul okul müdürü, ya da müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısına ek olarak iki öğretmen içerir. Öğretmenlerden birinin güzel sanatlar branşından olması gerekmektedir. Ayrıca edebiyat kulübünden de öğretmenlerin ya da müdür yardımcısının seçeceği beş öğrenci görev alır. Öğretmenler ve müdür / müdür yardımcısı inceleme kurulunda yer alır. Öğrenciler ise seçme kurulunu oluştururlar.

Dergi Sahibi Olmalı mıdır?

Yasal sürecin yürütülebilmesi adına okul dergisinin bir yasal sahibi bulunur. Bu kişi, derginin yürütücüsü olan öğretmen ya da müdürün kendisi olabilir. Ayrıca derginin içeriğinden, dergi içindeki görsellerden ve derginin okul duvarında yayınlanan kısmından da müdür veya müdür yardımcısı sorumludur.

Okul Dergileri ile İlgili Diğer Hususlar

Bir okulda, müdürün karar vermiş olduğu ve belirlemiş olduğu sayı kadar okul dergisi çıkarılabilir. Dergide yazacak kişileri ve kişilerin yazılarını seçme kurulu kararlaştırılır. Seçme kurulunun belirlediği yazılar inceleme kurulundan onay aldıktan sonra dergide basılabilir. Okul dergisinin maddi giderleri okul aile birliği tarafından karşıların. Ancak bu ödeneğin yetersiz gelmesi durumunda okul dergisine reklam alınabilmektedir. Yayınlanan dergilerin kopyaları en az iki yıl süreyle olmak üzere saklanır. Okul dergisinde yayınlanacak konuların titizlikle seçilmesi önemlidir.

Yazılı bir kural olmasa da, her okul, kurumun yararlarının, işlevlerin ve diğer ders dışı etkinliklerin ve öğrencilerin başarılarının vurgulandığı bir okul dergisi çıkarır.

Ancak derginin yayını ritüel veya rutin bir konu olarak alınmamalıdır. Dergi önemli bir rol oynamalı ve kurum yönetiminin tüm yönlerini ve öğrencilerin yaşamını etkilemelidir. Kurumun sesi olmalı, kurumsal işlerini ve faaliyetlerini bütünlükleriyle temsil etmeli, öğrencilerin ve öğretmenlerin isteklerini yansıtmalıdır.

Öğrencilerin entelektüel potansiyellerini keşfetmek ve sergilemek için güçlü bir araç haline getirilebilir. Dergi, öğrencilere eğlence, öğretim ve aydınlanma sağlamanın yanı sıra, yaratıcı çabalar yapma konusunda onları teşvik edebilir ve ilham verebilir. Aynı zamanda okul dergisi öğrencilere görüşlerini iyi ve etkili bir dilde nasıl ifade edeceklerini öğretebilir. Öğretmenleri tarafından yönlendirilen öğrenci editörleri, gazeteciliğin temellerini öğrenebilir.

Görüntülerin Seçimi

Derginizde grafik veya fotoğraf kullanıyor olsanız da, renkli bir eklenti okul dergisini okuyucular için daha çekici hale getirecektir.

Eğlenceli Aktiviteler

Birçok öğrenci, okul dergisinde okumak için basit makalelerden daha fazlasını bekler. Dergi ile fiziksel olarak iletişim kurabilmek isteyeceklerdir. Eğlenceli bulmacalar ve aktiviteler, bu tür bir etkinliğe ilgi duyanlara hitap edecek ve okuyucuları, okul etkinliklerine aktif olarak katılan ve diğer ilgi alanlarına sahip öğrencileri içeren öğrencilerin ötesine taşıyacaktır.

Yarışmalar

Benzer şekilde, dergilere yarışmalar eklenebilir ve daha geniş bir öğrenci grubunun ilgisi çekilebilir. Ödüllerin harika olması gerekmiyor. Yarışmanın niteliği, dergide hedef kitlesi olan öğrencilerin yaşına bağlı olabilir. Ancak, okuyucuya fayda sağlayacak bir şey eklenirse, dergiyi okumak isteyenlere katkıda bulunacaktır.

Bir okul dergisi, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyması ve okullarında bir topluluk duygusu yaratması için harika bir yol olabilir.